Секогаш достапни за Вас!
/
Дома | Контакт
 
 

Саеми Конгреси Семинари

Присуството на саемите како учесник или посетител можеме да Ви го организираме ние. Нашето искуство во таа област ќе ви помогне во рационално искористување на целокупното време планирано за овој вид на патување.

На следните веб страни изберете го саемот на кој сакате да учестувате или да го посетите, целокупната организација ке биде наша грижа.

www.ufi.org
www.meseekalender.de
www.congress.org